Description

FRAN HELLAS OCH LEVANTEN STROFTAG TILL LANDS OCH VATTEN I GREAKLAND OCH MINDRE ASIEN JULIUS CENTERWALL STOCKHOLM 1888