Description

ATH. KANAKARIS IS TAKING POSSESSION OF THE PATRAS
Gedr v. J. B Kuhn
Eigenthum u Verlag v. Kohler et Comp in Munchen
Gemalt v. Peter Hess Lithogr v. H. Kohler
Date: c 1840
43 X 33 cm