Επιστροφή αθηναϊκής οικογένειας στην πατρίδα  μετά το τέλος του αγώνα για την ελευθερία  Επιστροφή στην Αθήνα

 Rückkehr einer atheniensischen Familie in ihre Heimat nach beendigtem Freiheitskampfe

Δημιουργός  : Peter von Hess  ( 1792 – 1871 )            Very rare Philhellenic

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαστάσεις χαρακτικού  : 53,30 Χ 40,70 cm

Διαστάσεις με κορνίζα και πασπαρτού :

93 X 81,50 cm

 

Έκδοσης : Μόναχο  Fr. Hohe, 1838